نتیجه در واژه‌ها
plg_search_sppagebuilder
نتیجه در گرامر

substantiv, fælleskøn

Bøjning: -en, -er, -erne

Udtale: å

معنی‌ها
رود، جای رود، بستر رود، مجرای رود، جو، نهر بزرگ، رودخانه
مخفف: åh یا همان آه به فارسی که یک حرف ندا هست
Eksempler صدا ‌مثال‌ها
Han er i et hus på den anden side af åen. اون توی خونه در اونورِ رودخونه هستش.
Å gud, hvor er den smuk اوه خدا، چقدر این قشنگه
Å nej, gode Sara; du er ikke mindre værd med fattige møbler og tarvelig dragt. اوه نه، سارای عزیز; تو ارزشت کم نیست بدلیل این مبلمان و وسایل کهنه

substantiv, intetkøn

Bøjning: -'et, -'er, -'erne

Udtale: Å Å'et Å'er Å'erne

معنی‌ها
بیست و نهمین و آخرین حرف از زبان دانمارکی
این حرف در گذشته به شکل aa نوشته میشده ولی در سال 1948 در اصلاحات املائی تغییر پیدا کرده به å به‌جای استفاده از دوتا a

adjektiv

Bøjning: -t, åbne

Udtale: åben

معنی‌ها
باز، گشوده، مفتوح، گشاده
Eksempler صدا ‌مثال‌ها
Åben porten
Du er som en åben bog. تو مثل يه کتاب باز مي موني.​
Skat, jeg kan ikke åbne den. عزيزم ، نميتونم بازش کنم

adjektiv

Bøjning: -t, -e

Udtale: åbenbar

معنی‌ها
آشکار، ظاهر، مشهود، مرئی، روشن، هویدا، پیدا، پدید، پدیدار، مکشوف، جلی، جلیه، واضح، عیان، محسوس، هویدا، بارز

ما می توانیم یک وب سایت رایگان برای شما طراحی کنیم

برای اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید:


ایمیل: [email protected]

© 2018 Amozegar.com.