نتیجه در واژه‌ها
plg_search_sppagebuilder
نتیجه در گرامر

substantiv, fælleskøn

Bøjning: -ten, -ter, -terne

Udtale: b-skat

معنی‌ها
مالیات درآمد اضافی، مالیاتی که ‌بر درآمدهای غیر از حقوق اصلی تعلق می‌گیرد

صفحه1 از144

ما می توانیم یک وب سایت رایگان برای شما طراحی کنیم

برای اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید:


ایمیل: [email protected]

© 2018 Amozegar.com.