plg_search_djclassifieds
نتیجه در واژه‌ها
نتیجه در گرامر

verbum

Bøjning: -r, gabte, gabt

Udtale: gabe

معنی‌ها
خمیازه کشیدن، دهان‌دره کردن، دهان را گشاد باز کردن

ما می توانیم یک وب سایت رایگان برای شما طراحی کنیم

طراحی رایگان خواهد بود. شما فقط باید برای دامنه و میزبانی پرداخت کنید. اما باید از سروری که ما توصیه میکنیم، استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید:


ایمیل: Amozegar.com@gmail.com

© 2018 Amozegar.com.
کوکی ها ارائه خدمات ما را برای ما آسان تر می کنند. با استفاده از خدمات ما به ما اجازه استفاده از کوکی ها را می دهید.
Ok