plg_search_djclassifieds
نتیجه در واژه‌ها
نتیجه در گرامر

verbum

Bøjning: -t, -tog, -taget

Udtale: iagttage

معنی‌ها
ملاحظه کردن، مشاهده نمودن، زیر نظر داشتن

forkort. for identitetskort

Udtale: id-kort

معنی‌ها
مخفف: کارت هویت

ما می توانیم یک وب سایت رایگان برای شما طراحی کنیم

طراحی رایگان خواهد بود. شما فقط باید برای دامنه و میزبانی پرداخت کنید. اما باید از سروری که ما توصیه میکنیم، استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید:


ایمیل: Amozegar.com@gmail.com

© 2018 Amozegar.com.
کوکی ها ارائه خدمات ما را برای ما آسان تر می کنند. با استفاده از خدمات ما به ما اجازه استفاده از کوکی ها را می دهید.
Ok