نتیجه در واژه‌ها
plg_search_sppagebuilder
نتیجه در گرامر

verbum

Bøjning: -r, -de/jog, jaget

Udtale: jage

معنی‌ها
شکار کردن، تیراندازی کردن، تعقیب نمودن، دنبال کردن، راندن (جلو / بیرون)

ما می توانیم یک وب سایت رایگان برای شما طراحی کنیم

برای اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید:


ایمیل: [email protected]

© 2018 Amozegar.com.