plg_search_djclassifieds
نتیجه در واژه‌ها
نتیجه در گرامر

forkort. for meter

Udtale: m

معنی‌ها
مخفف: متر

forkort. for med hensyn til

Udtale: m.h.t.

معنی‌ها
مخفف: با توجه به، عطف به

forkort. for med mere

Udtale: m.m.

معنی‌ها
مخفف: و بیشتر

forkort. for med videre

Udtale: m.v.

معنی‌ها
مخفف: و غیره، و دیگر

Udtale: m/k

معنی‌ها
مخفف: مرد / زن mand/kvinde

صفحه1 از106

ما می توانیم یک وب سایت رایگان برای شما طراحی کنیم

طراحی رایگان خواهد بود. شما فقط باید برای دامنه و میزبانی پرداخت کنید. اما باید از سروری که ما توصیه میکنیم، استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید:


ایمیل: Amozegar.com@gmail.com

© 2018 Amozegar.com.
کوکی ها ارائه خدمات ما را برای ما آسان تر می کنند. با استفاده از خدمات ما به ما اجازه استفاده از کوکی ها را می دهید.
Ok