نتیجه در واژه‌ها
plg_search_sppagebuilder
نتیجه در گرامر

verbum

Bøjning: -r, tabte, tabt

Udtale: tabe

معنی‌ها
گم کردن، از دست دادن زیان کردن، باختن، شکست خوردن، تلفات دادن

صفحه1 از138

ما می توانیم یک وب سایت رایگان برای شما طراحی کنیم

برای اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید:


ایمیل: [email protected]

© 2018 Amozegar.com.