plg_search_djclassifieds
نتیجه در واژه‌ها
نتیجه در گرامر

verbum

Bøjning: -r, tabte, tabt

Udtale: tabe

معنی‌ها
گم کردن، از دست دادن زیان کردن، باختن، شکست خوردن، تلفات دادن

صفحه1 از138

ما می توانیم یک وب سایت رایگان برای شما طراحی کنیم

طراحی رایگان خواهد بود. شما فقط باید برای دامنه و میزبانی پرداخت کنید. اما باید از سروری که ما توصیه میکنیم، استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید:


ایمیل: Amozegar.com@gmail.com

© 2018 Amozegar.com.
کوکی ها ارائه خدمات ما را برای ما آسان تر می کنند. با استفاده از خدمات ما به ما اجازه استفاده از کوکی ها را می دهید.
Ok