نتیجه در واژه‌ها
plg_search_sppagebuilder
نتیجه در گرامر

substantiv, intetkøn

Bøjning: -'et, -'er, -'erne

Udtale: x x'et x'er x'erne

معنی‌ها
بیست و چهارمین حروف الفبا. در زبان دانمارکی فقط برای کلمات با منشا خارجی استفاده می شود
در ریاضیات: علائم اندازه ناشناخته
شخصی که هویت آن مشخص نیست

Udtale: X

معنی‌ها
عدد رومی برای 10

substantiv, intetkøn

Bøjning: -et, -er, -erne

Udtale: kromosom X-kromosomet X-kromosomer X-kromosomerne

معنی‌ها
کروموزوم جنسی که حاوی ژن های مرتبط با جنس ، صفات جنسی و ویژگی ها و بیماری های ارثی جنسی است

substantiv, fælleskøn

Bøjning: -n, -r, -rne

Udtale: xanthippe xanthippen xanthipper xanthipperne

معنی‌ها
زن شرور
زنتیپی همسر سقراط و مادر سه پسر او (لامپروسلز، سوفرونیسکوس و منکسنس) و از شهروندان آتن باستان بود.

صفحه1 از3

ما می توانیم یک وب سایت رایگان برای شما طراحی کنیم

برای اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید:


ایمیل: [email protected]

© 2018 Amozegar.com.