نتیجه در واژه‌ها
plg_search_sppagebuilder
نتیجه در گرامر

verbum

Bøjning: -r, -de, -t

Udtale: yde

معنی‌ها
دادن (بهره، محصول)، ایفا، / تأمین کردن، فراهم آوردن، پرداختن

adjektiv

Bøjning: -t, -e

Udtale: yderlig

معنی‌ها
گوشه، حاشیه، کنار، خارج از حدّ، بیش، مفرط، زیاد

صفحه1 از6

ما می توانیم یک وب سایت رایگان برای شما طراحی کنیم

برای اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید:


ایمیل: [email protected]

© 2018 Amozegar.com.