plg_search_djclassifieds
نتیجه در واژه‌ها
نتیجه در گرامر

verbum

Bøjning: -r, -de, -t

Udtale: yde

معنی‌ها
دادن (بهره، محصول)، ایفا، / تأمین کردن، فراهم آوردن، پرداختن

adjektiv

Bøjning: -t, -e

Udtale: yderlig

معنی‌ها
گوشه، حاشیه، کنار، خارج از حدّ، بیش، مفرط، زیاد

صفحه1 از6

ما می توانیم یک وب سایت رایگان برای شما طراحی کنیم

طراحی رایگان خواهد بود. شما فقط باید برای دامنه و میزبانی پرداخت کنید. اما باید از سروری که ما توصیه میکنیم، استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید:


ایمیل: Amozegar.com@gmail.com

© 2018 Amozegar.com.
کوکی ها ارائه خدمات ما را برای ما آسان تر می کنند. با استفاده از خدمات ما به ما اجازه استفاده از کوکی ها را می دهید.
Ok