نتیجه در واژه‌ها
plg_search_sppagebuilder
نتیجه در گرامر

substantiv, fælleskøn

Bøjning: -en, -e, -ne

Udtale: zairer zaireren zairere zairerne

معنی‌ها
شخص اهل زئیر (از سال 1997: جمهوری دموکراتیک کنگو نامیده شد)

ما می توانیم یک وب سایت رایگان برای شما طراحی کنیم

برای اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید:


ایمیل: [email protected]

© 2018 Amozegar.com.