Job list

آموزش نقاشی مصی پوینده

Copenhagen, دانمارک
بازدید: 1534 اشتراک گذاری

جزئیات کسب و کار

آموزش نقاشی توسط خانم مصی پوینده
دانش آموخته آکادمی هنرهای زیبا دانمارک

نوع:
کارفرما

محل نقشه

مسیر نقشه
company map
Copenhagen, دانمارک
mpooyandeh@yahoo.dk

شبکه های اجتماعی

ما می توانیم یک وب سایت رایگان برای شما طراحی کنیم

طراحی رایگان خواهد بود. شما فقط باید برای دامنه و میزبانی پرداخت کنید. اما باید از سروری که ما توصیه میکنیم، استفاده کنید. برای اطلاعات بیشتر، لطفا با ما تماس بگیرید:


ایمیل: Amozegar.com@gmail.com

 

به انجمن ما بپیوندید

برای دریافت ایمیل برای آخرین اطلاعات ثبت نام کنید.